BOYS

Gamble

Gamble Labrador Championn

Jasper

Drycreek Labradors' Jasper

Slim

Drycreek Labradors - Slim

Brodie

Drycreek Labrador - Brodie

Elvis

Champion Labrador Dry Creek

Josh

Mad Hatter

Drycreek Labradors Mad Hatter

Mason

Dry Creek Labradors Mason